مشاوره در زمینه ثبت شرکتها

مشاوره در زمینه ثبت شرکتها

ثبت انواع شركت هاى ايرانى و ثبت آنلاين يك روزه
ثبت كليه ى شركت هاى خارجى و افتتاح حساب در كشورهاى متبوع و اخذ ويزا كارت
مشاركت داخلى و خارجى و كنسرسيوم و جوينت ونچر
ثبت نمايندگى خارجى و امور حقوقى آن
افزايش سرمايه شركت ها بدون واريزى بانكى
نقل و انتقال سهام در شركت هاى سهامى خاص بدون حضور در اداره محترم دارائى و پرداخت % 4
جابجائى شركاء و ورود و خروج شريك بدون حضور مستقيم در اداره ثبت شركتها در شركت با مسئوليت محدود
مشاوره اخذ كارت بازرگانى جهت اشخاص حقيقى و حقوقى (شخصى و شركتى)
اخذ كد اقتصادى وشماره اقتصادى و تعيين حوزه مالياتى
ثبت نام ماليات ارزش افزوده و تشكيل پرونده در مراجع زى ربط
ثبت كليه علائم و برند و اسامى تجارى فارسى و لاتين
-طراحى و ثبت انواع لوگو و برند تجارى و تصاوير خاص با آخرين تكنيك هاى طراحى در استديو ونك
تنظيم و ثبت كليه صورتجلسات و تغييرات و تصميمات تلفيقى و اختلافى و مشاوره تخصصى و رفع ايرادات ماهوى آن توسط كارشناسان رسمى دادگسترى
روش هاى معافيت مالياتى و ثبت در كليه مناطق آزاد تجارى على الخصوص در جزيره كيش و ايجاد دفاتر مجازى و ثبت شعبه تهران از طريق ثبت در جزيره كيش
مشاوره اخذ رتبه بندى پيمانكار از سازمان برنامه و بودجه و كليه ارگانهاى زيربط و تامين نيروى مهندسى جهت استفاده از امتياز آنها و خريد و فروش امتياز شركت هاى مهندسى داراى رتبه پيمانكارى از رتيه يك تا پنج در تمامى پايه ها
مشاوره اخذ موافقت اصولى و جواز تاسيس و پرسشنامه
نوشتار انواع طرح توجيهى با برنامه Comfar III مطابق مقرارات بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران
تعيين صلاحيت و رتبه بندى وزارت كار (انجمن صنفى كارفرمايان )جهت كليه شركتهاى خدماتى
عضويت ورتبه بندى شوراى عالى انفورماتيك جهت كليه ى شركت هاى كامپيوترى
ثبت طرح و مالكيت صنعتى و مالكيت فكرى و معنوى
ثبت اختراع و نوآورى و ابتكار و اجراى مقررات كپى رايت
انحلال كليه ى شركت ها و ارائه اظهارنامه انحلال و مشاوره مالياتى و امور تصفيه و مدير تصفيه
رفع اختلافات شركاء توسط تيم متخصص داوران و كارشناسان زبده
مشاوره و اخذ ISO در تمامى پايه ها
ثبت تعاونى و كار آفرينى و مشاوره شركت هاى بورس و سهامى عام
ثبت اختراع و نوآورى ( داخلى و خارجى)
ثبت طرح هاى صنعتى ( مالكيت صنعتى)
ثبت علائم و نامهاى تجارى (فارسى و لاتين)
ثبت نرم افزار و اخذ مجوزهاى توليد و تكثير
ارائه خدمات حقوقى براى جلوگيرى از كپى بردارى


خدمات ثبت شركت هاى تخصصى :
ثبت شركتهاى دانش بنيان و اخذ عضويت بنياد ملى نخبگان (استفاده از معافيت ها و تسهيلات خاص)
ثبت شركتهاى رايانه اى و انفورماتيك (اخذ رتبه هاى تخصصى شوراى عالى انفورماتيك و عضويت نظام صنفى رايانه)
ثبت شركتهاى خدماتى ( اخذ رتبه و صلاحيت وزارت كار)
ثبت شركت هاى مهندسى (اخذ رتبه سازمان نظام مهندسى)
انجام كليه تغييرات و جابجايى تا انحلال شركتها
اخذ مجوز ورود كالاهاى خارجى و ثبت نمايندگى رسمى ( آرايشى، بهداشتى، دارويى، غذايى و مكمل هاى ورزشى)
خدمات بازرگانی
اخذ ایران کد
ثبت سفارش تعاملات
اخذ شبنم کد
صدور گواهی استاندارد واردات  ( COI - VOC - COC )
بازرسی کالا بازرگانی
اخذ مجوز
ترخیص کالا

مشاوران و كارشناسان كار

مشاوران و كارشناسان كار

1ـ انجام امور مطروحه در اداره كار و ايجاد و فراهم سازي استفاده از امكانات و تسهيلات وزارت كار وسازمان هاي متبوعه

2ـ همكاري و تهيه چارت برنامه هاي ساختاري و بهبود روش هاي اداري

3ـ تهيه چارت سازماني ، شرح وظايف، طبقه بندي مشاغل، ارزشيابي كاركنان، قراردادهاي كار و تامين نيروي انساني

4ـ مشاوره و تهيه دستورالعمل و آئين نامه هاي اداري از قبيل آئين نامه انضباطي، آئين نامه مرخصي، وام، استخدام، تسويه حساب و ...

5ـ تنظيم و كنترل اجراي دستورالعمل و آئين نامه كنترل اختصاصي استخدام، داوري كارفرما و كارگري و ...

مشاوره امور حقوقي

مشاوره امور حقوقي

الف ـ مشاوره حقوقي

ب ـ قراردادهاي حقوقي

ج ـ امور جاري

 

الف ـ مشاوره حقوقي

1ـ  ارائه خدمات مشاوره حقوقي در زمينه هاي حقوق سرمايه گذاري داخلي و بين المللي.

2ـ  ارائه خدمات مشاوره حقوقي در قلمرو پيمانکاري ، ساخت و ساز و مسئوليت حرفه اي کارفرمايان، پيمانکاران و مهندسين و کارگران.

3ـ  ارائه خدمات مشاوره حقوقي در زمينه قوانين و مقررات شهرداري، زمين شهري، اراضي شهري حسب نياز مخاطبين.

4ـ ارائه خدمات مشاوره حقوقي در امور گمرکي، صادرات و واردات کالاهاي مجاز با ملاحظه مقررات حقوق بازرگاني.

5ـ ارائه خدمات مشاوره حقوقي در سطوح مختلف مديريتي به منظور آگاهي مديران از آثار و مسئوليت هاي حقوقي و کيفري اقدامات دوره مديريت.

6ـ ارائه خدمات در خصوص نحوه صدور اسناد تجاري، بروات، چک و نحوه واخواست و اجراي آنها......           

7ـ ارائه خدمات مشاوره حقوقي پيرامون صنعت و معدن از مرحله تاسيس تا بهره برداري حسب نياز مخاطبين.

8_  ارائه خدمات مشاوره حقوقي در سطوح مختلف و در حوزه هاي تصميم سازي و تصميم گيري مديران عالي و اجرايي.

 

9ـ ارائه خدمات مشاوره حقوقي در زمينه بيمه هاي تجاري ( اشخاص، اموال، مسئوليت ) و بيمه تامين اجتماعي از قبيل از کارافتادگي، بازنشستگي، بيمه بيکاري.

10ـ ارائه خدمات مشاوره حقوقي در موضوعات مالياتي و انجام امور مالياتي شرکت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي.

11ـ‌ ارائه خدمات مشاوره حقوقي پيرامون تضمين هاي قراردادي و امکان تعديل و يا تعيين نوع و نحوه اجراي آن.

12ـ ارائه خدمات مشاوره حقوقي در خصوص روابط کارگري و کارفرمايي و مشکلات مربوط به هيأت هاي حل اختلاف و تشخيص کارگر و کارفرما.

13ـ ارائه خدمات مشاوره حقوقي در حوزه ثبت شرکتهاي تجاري ، تنظيم صورتجلسات مجامع عمومي ، تنظيم اساسنامه شرکتها ، تبديل و انحلال شرکتها ، تصفيه و ورشکستگي.

14ـ ارائه مشاوره در خصوص نحوه استفاده از مزايا ، معافيت ها و تسهيلات قانوني براي صادرکنندگان و واردکنندگان.

 

ب ـ قراردادهاي حقوقي

1ـ شرکت در مذاکرات پيش قراردادي و تهيه پيش نويس قراردادهاي طرفيني و چند طرفي در سطوح داخلي و بين المللي.

2ـ تنظيم نهايي قراردادهاي مختلف تجاري، مدني، مشارکتي، عامليت ، بانکي، اعتباري ، سرمايه گذاري و نظارت تخصصي بر اجراي آنها.

3ـ تفسير قراردادهاي بين المللي با ملاحظه عرف و رويه هاي خاص حرفه اي حسب نياز متقاضيان.

4ـ استفاده از راه کارهاي لازم جهت تعديل قراردادها با ملاحظه شرايط متغير اقتصادي و اجتماعي.

5ـ تعيين قانون حاکم در قراردادهاي بين المللي و مهارت در شناسايي حقوقي و قانوني طرفين قراردادها.

6ـ ارائه خدمات نوين در زمينه قراردادهاي خدماتي، بيمه اي و بازرگاني خارجي.

7ـ ارائه خدمات مربوط به قراردادهاي حقوق کار، مالياتي، حقوق حمل و نقل دريايي، هوايي و زميني به صورت تخصصي.

8ـ انعقاد و تنظيم قراردادهاي حوزه نفت و انرژي و پتروشيمي در سطوح بالا دستي و پايين دستي.

9ـ ارائه خدمات قراردادي مربوط به انتقال تکنولوژي و ساخت و بهره برداري در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي.

10ـ ارائه خدمات قراردادي مربوط به فاينانس، گشايش اعتبارات اسنادي، ضمانت نامه هاي بانکي و ساير قراردادهاي اعتباري.

11ـ ارائه خدمات مشاوره گمرکي به صاحبان کالاهاي وارداتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ، صادر کنندگان کالا ، ترخيص کاران و حق العمل کاران گمرکي.

 

ج ـ امور جاري

1ـ همكاري در تهيه اساسنامه شركت ها و ثبت و تاسيس شركت

2ـ تهيه صورت جلسات مجامع، هيئت مديره و انجام كليه امور ثبتي مربوطه

3ـ همكاري در زمينه گزارشات توجيهي و برگزاري مجامع مربوط به افزايش سرمايه شركت ها 

مشاوره خدمات حسابداري و مالي

مشاوره خدمات حسابداري و مالي

خدمات اين گروه به سه زير گروه اساسي تقسيم شده است

الف ـ خدمات حسابداري و مشاوره مالي

ب ـ خدمات حسابداري صنعتي

ج ـ حسابداري مديريت

 

الف ـ گروه خدمات حسابداري و مشاوره مالي

1_ طراحي و پياده سازي ، نظارت و ارزيابي سيستم هاي حسابداري (بازرگاني، خدماتي، پيمانكاري)

2ـ ثبت، صدورو كنترل اسناد حسابداري مطابق بر آخرين استانداردهاي موجود

3ـ طراحي،اجراء، نظارت و ارزيابي سيستم بودجه بندي

4ـ تهيه سودوزيان عملياتي، گزارشات مالي درون و برون سازماني(ماهانه،فصلي و ساليانه)

5ـ تهيه و تنظيم صورت هاي مالي( ترازنامه، سودوزيان)صورت گردش وجوه نقد و يادداشتهاي توضيحي بصورت سالانه

6ـ ارزيابي تخصصي و بهره وري نيروي انساني در حوزه حسابداري

7ـ  مشاوره در بررسي مطالعات فني،اقتصادي و سرمايه گذاري وارائه نتايج حاصل از تحليلهاي مالي

8ـ  تهيه صورت هاي مالي تلفيقي گروه شركتها

9ـ  تنظيم گزارشهاي مالي و حسابرسي مور نياز بانكها جهت اخذ تسهيلات

10ـ‌ تهيه گزارش مقايسه اي بودجه عملياتي و پيش بيني شده

11ـ مشاوره و تحليل فرآيند عملكرد حسابداري شركت و اعتباردهي به گزارشات فوق جهت اخذ تصميمات مديريتي

12ـ تهيه و تنظيم آيين نامه ها و دستور العمل هاي مالي و كنترل داخلي

13ـ انجام خدمات پيمانكاري وظايف امور مالي به خارج از سازمان

 

ب ـ گروه خدمات حسابداري صنعتي

1ـ تدوين و اجراي سيستم انبارداري بصورت تعدادي و ريالي

2ـ تدوين و اجراء سيستم بهاي تمام شده كالا شامل فرم هاي گردش عملياتي، شناسايي مراكز هزينه، مباني سيستم هزينه، محاسبه ريالي كالاي در جريان ساخت، ثبت و كنترل موجودي مواد و كالا،تهيه گراف و گزارشات مربوطه،تهيه گردش مواد اوليه، گردش محصول و ....

3ـ طراحي و تدوين سيستم سفارش خريد كالا اعم از نقطه سفارش، ذخيره احتياطي، درخواست خريدو ...

4ـ تدوين و انجام عمليات انبارگرداني و نظارت بر حسن انجام آن

5ـ كنترل ساختار هزينه مبتني بر فعاليت

 

ج ـ گروه حسابداري مديريت

1ـ تهيه گزارشات حسابداري فرصت هاي از دست رفته

2ـ تهيه ترازنامه كيفيت

3ـ تهيه گزارشات حسابداري مسئوليت...

 

::.کلیه حقوق این وب سایت مطلق به پژوهشکده علوم انسانی ایران فردا می باشد.::